Hem

MathType

Autograph

FX Draw

FX Equation

FX Graph

FX Stat

FX MathPack

FX Chem

FX ChemStruct

FX SciencePack

Cabri

Cabri 3D

The Geometer´s Sketchpad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

davidsjostrand.com

En sida med ingående förklaringar till grundläggande matematik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FX Stat 3

Ett statistikprogram för skolbruk

För Windows och Mac

 

Tillverkarens hemsida Demoversion

Demoversionen är en fullständig version av FX Stat. Den varar i 30 dagar. Genom att köpa en kod från oss gör du programmet permanent. Du kan behöva ADMINISTRATÖRSRÄTTIGHETER för att kunna installera FX Stat påWindows 2000, XP, Vista, 7 eller 8.

FX Stat är speciellt framtaget för skolbruk och ger lärare och elever möjlighet att snabbt och bekvämt producera diagram, tabeller, statistiska beräkningar m.m.

Till FX Stat finns fullständig manual.

Priser:

Personlig licens

445kr

Full sitelicens:

Färre än 1000 elever på skolan

1848 kr

Fler än 1000 elever på skolan

2327 kr

Distributionslicens:

Färre än 1000 elever på skolan

3354 kr

Fler än 1000 elever på skolan

4209 kr

Priserna är exklusive moms och frakt.

Full sitelicens ger lärare och elever rätt att använda programmen på alla skolans datorer samt för lärararna att använda programmen hemma.

Distributionslicens ger både lärare och elever rätt att använda programmen såväl på alla skolans datorer som hemma.

Beställ per email yd@ydsa.se