Hem

MathType

Autograph

FX Draw

FX Equation

FX Graph

FX Stat

FX MathPack

FX Chem

FX ChemStruct

FX SciencePack

Cabri

Cabri 3D

The Geometer´s Sketchpad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

davidsjostrand.com

En sida med ingående förklaringar till grundläggande matematik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FX MathPack

För Windows och Mac

FX MathPack består av fyra synnerligen lättanvända programvaror. Med dessa kan du enkelt skapa matematiska dokument i Word och andra ordbehandlare.

 

Tillverkarens hemsida Demoversion

Efofex's FX MathPack består av fyra mycket användbara hjälpmedel för matematiklärare och elever.

Genom att betala en årlig prenumerationsavgift får du använda alla dessa program. I årsavgiften ingår fria uppgraderingar av programmen under året.

FX Draw - Ett matematiskt ritprogram för lärare och elever.

FX Equation - Ett mycket lättanvänt program för att skapa matematiska formler i Worddokument.

FX Graph - Grafritare för lärare och elever.

FX Stat - Ett statistikprogram för skolbruk.

Priser:

Personlig licens

548 kr/år

Full sitelicens:

Färre än 1000 elever på skolan

2156 kr/år

Fler än 1000 elever på skolan

2703 kr/år

Distributionslicens:

Färre än 1000 elever på skolan

3867 kr/år

Fler än 1000 elever på skolan

4825 kr/år

Priserna är exklusive moms och frakt.

Full sitelicens ger lärare och elever rätt att använda programmen på alla skolans datorer samt för lärararna att använda programmen hemma.

Distributionslicens ger både lärare och elever rätt att använda programmen såväl på alla skolans datorer som hemma.

De licenser och priser, som finns på varje programs sida gäller också tillsvidare.

Beställ per email yd@ydsa.se