Hem

MathType

Autograph

FX Draw

FX Equation

FX Graph

FX Stat

FX MathPack

FX Chem

FX ChemStruct

FX SciencePack

Cabri

Cabri 3D

The Geometer´s Sketchpad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

davidsjostrand.com

En sida med ingående förklaringar till grundläggande matematik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FX ChemStruct 2

för Windows och Mac

För dig som vill skriva kemiska strukturformler utan ansträngning

Tillverkarens hemsida Demoversion

FX ChemStruct är ett unikt, lättanvänt och billigt program för den som vill skriva kemiska strukturformler i Word for Windows.

Demoversionen är en fullständig version av FX ChemStruct med manual. Den varar i 30 dagar. Genom att köpa en kod från oss gör du programmet permanent. Du kan behöva ADMINISTRATÖRSRÄTTIGHETER för att kunna installera FX ChemStruct på Windows NT, 2000, XP, 7 eller 8.

Funktioner:

FX Chem hjälper dig att snabbt och enkelt skriva kemiska formler.

Det är lätt att skriva tex. en strukturformel för ättiksyra i Word:
...OCH SAKEN ÄR KLAR!


 

Exempel:

ch3conh2
blir

coohch2cohcoohch2cooh
blir

bzcooh
blir

ca so4
blir

rcor'
blir

ch2ch2ch2chchch2
blir

bzcooh + socl2 => bzcocl + so2 + hcl
blir

{cchnchnh}ch2chnh2cooh
blir

nch2ch2nch2coo*ch2coo*ch2coo*ch2coo*
eller
nch2ch2n(ch2coo*)4
blir

 

Till FX ChemStruct finns onlinehjälp och fullständig manual.

 

Snabbreferenskort på svenska. FX ChemStruct är så lätt att använda att det viktigaste du behöver veta får plats på ett A4-papper. Detta har vi översatt till svenska.

Priser:

Personlig licens

445kr

Full sitelicens:

Färre än 1000 elever på skolan

1848 kr

Fler än 1000 elever på skolan

2327 kr

Distributionslicens:

Färre än 1000 elever på skolan

3354 kr

Fler än 1000 elever på skolan

4209 kr

Priserna är exklusive moms och frakt.

Full sitelicens ger lärare och elever rätt att använda programmen på alla skolans datorer samt för lärararna att använda programmen hemma.

Distributionslicens ger både lärare och elever rätt att använda programmen såväl på alla skolans datorer som hemma.

Beställ per email yd@ydsa.se