Hem

MathType

Autograph

FX Draw

FX Equation

FX Graph

FX Stat

FX MathPack

FX Chem

FX ChemStruct

FX SciencePack

Cabri

Cabri 3D

The Geometer´s Sketchpad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

davidsjostrand.com

En sida med ingående förklaringar till grundläggande matematik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autograph 3.3.10

Ny version av tredje generationens grafritare för skolor och universitet, nu med svenskt gränssnitt

Derivator, integraler, analytisk geometri, statistik och sannolikhetslära

Tillverkarens hemsida

Demoversion (133 mb)

 

Nyheter i verson 3.3

Med Den nya "Exportera till webbsida"-funktionen kan man bädda in Autograph-filer på webbsidor, t.e.x. för att ingå i VLEs, wikis eller vanliga webbplatser. Det kostnadsfria webbläsartillägget för Autograph gör att den inbäddade filen kan manipuleras direkt på webbsidan utan att man behöver ha Autograph installerad på datorn. Ett sätt vi förväntar oss att detta skall användas är att lärare kan ge elever hemuppgifter utan att desa har Autograph installerat hemma.

Se exempel på hur man kan undersöka parameterberoende andragradskurvor.

 

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev 1 Reflections

Nyhetsbrev 2 Straight Line Graphs

Nyhetsbrev 3 Angle

Nyhetsbrev 4 Differentiation

Nyhetsbrev 5 Rotations

Nyhetsbrev 6 Statistics

Nyhetsbrev 7 Translations and Vectors

Nyhetsbrev 8 Integration

Nyhetsbrev 9 Pythagoras and Trigonometry

Nyhetsbrev 10 Enlargements in two- and three-dimensions

Nyhetsbrev 11 Constructions

Nyhetsbrev 12 Puzzles

Nyhetsbrev 13 Probability

Nyhetsbrev 14 Geometric Proof

Nyhetsbrev 15 Quadratics

Nyhetsbrev 16 Three Dimensions

Interaktiva aktiviteter med Autograph

Circle Theorems 5 - Alternate Segment The Gradient of Straight Lines
Distance-Time Graphs  
3D Polar Butterfly  

 

Böcker om Autograph

Autograph Activities: Teacher Demonstrations for 16-19. 264 kr (exkl. moms och frakt)

Autograph Activities: Student Investigations for 16-19. 264 kr (exkl. moms och frakt)

Paketrabatt

5 ex av vardera av ovanstående böcker kostar 1556 kr (exkl. moms och frakt)

1 ex av vardera boken 422 kr (exkl. moms och frakt)

 

Åsikter om Autograph:

JOE WATSON skrev:
". . impressive by any standards . ."
". . Autograph has a multiplicity of features . . and a lot of thought has gone into making it easy to use."
". . the Screencam demos include some particularly nice exercises, . . and give you the incentive to explore more"
". . one-line text: xxx => x³; y= x²e^(–½x²) can copy/paste"
". . investigating y" +2ly'+ y = 0 as l varies"
". . my enthusiasm increased as I used the package more"

HARTLEY HYDE skrev:
". . Autograph is a new, 'must-have' graphing package"
". . the most popular aspects of Autograph are its calculus tools"
". . Autograph copes with about 90% of the work in years 10-12"
". . the family of Tridents, xy = x³ – a³. I enter equations like this in other packages and usually get defeated by the insistence on 'y=..' input"

Autograph in action - vad kan man göra med Autograph?

Läs mer om vad andra tycker om Autograph.

Vad är unikt med Autograph?

Funktioner:

Priser:

Enanvändarlicens

743 kr

Licens för max 50 användare

4409 kr

skollicens

5669 kr

Utvidgad skollicens

8188 kr

Vid uppgradering från Autograph 3.0 eller 3.1 erhålles 50 % rabatt på ovanstående priser.

Priserna är exklusive moms och frakt.

Beställ per email, brev, fax eller telefon. yd@ydsa.se