Hem

MathType

Autograph

FX Draw

FX Equation

FX Graph

FX Stat

FX MathPack

FX Chem

FX ChemStruct

FX SciencePack

Cabri

Cabri 3D

The Geometer´s Sketchpad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

davidsjostrand.com

En sida med ingående förklaringar till grundläggande matematik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FX SciencePack

För Windows och Mac

FX SciencePack består av tre synnerligen lättanvända programvaror för att skapa kemiska dokument i Word.

 

Tillverkarens hemsida · Demoversion

Efofex´s SciencePack består av tre lättanvända program för lärare och elever i kemi och fysik.

Genom att betala en årlig prenumerationsavgift får du använda alla dessa program. I årsavgiften ingår fria uppgraderingar av programmen under året.

FX Chem - Ett suveränt lättanvänt program för att skapa kemiska formler i Word.

FX ChemStruct - Ett suveränt lättanvänt program för skapandet av kemiska strukturformler.

FX Equation - En formeleditor för lärare och elever.

Priser:

Personlig licens

342 kr/år

Full site licens:

Färre än 1000 elever på skolan

1335 kr/år

Fler än 1000 elever på skolan

1677 kr/år

Distributionslicens:

Färre än 1000 elever på skolan

2395 kr/år

Fler än 1000 elever på skolan

3011 kr/år

Priserna är exklusive moms och frakt.

Full sitelicens ger lärare och elever rätt att använda programmen på alla skolans datorer samt för lärararna att använda programmen hemma.

Distributionslicens ger både lärare och elever rätt att använda programmen såväl på alla skolans datorer som hemma.

De licenser och priser, som finns på varje programs sida gäller också tillsvidare.

Beställ per email yd@ydsa.se